- Apartmány a byty - DOVALOVEC

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

 
 


Správa a údržba objektu + náklady

Predpokladané náklady na správu a údržbu objektu:

Fond opráv                                                                                       .......... 0,50- €/m2/mes.
Paušálne náklady na el. energiu počas prevádzky apartmánu ......... 6,-€/obsadené noci
Voda...Plyn...Provízia pre správcovskú spoločnosť ......... 35% z tržby za apartmán bez dphMajitelia apartmánov a štúdií sa budú taktiež podieľať na financovaní údržby spoločných zariadení, ktorými sú zariadenia určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne pre Apartmánový dom. Tvoria ich najmä bleskozvody a uzemnenia, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka,  plynová prípojka, rozvody teplej a studenej vody, plynu, kanalizačné stupačky vrátane  odbočky, elektroinštalácie, elektroinštalácie do skríň merania po konkrétny rozvádzač, osvetlenia v spoločných častiach a spoločných zariadeniach Apartmánového  domu.

V Nájomnom sú zahrnuté nasledovné náklady na služby súvisiace s užívaním Predmetu nájmu a s jeho  prevádzkou: úhrada nákladov za dodávku médií (za dodávku vody, plynu na ohrev vody na účely vykurovania a prípravu teplej úžitkovej vody,  odvod odpadovej vody, odber povrchovej vody, za dodávku elektriny a plynu), náklady na televíziu s internetovým pripojením, náklady na bezdrôtové pripojenie ( WI-FI), náklady na odvoz a likvidáciu odpadu, náklady na správu, ktoré Prenajímateľ bude uhrádzať na základe Zmluvy o správe. V Nájomnom nie sú zahrnuté náklady na  výjazd bezpečnostnej služby/polície,  v prípade poplachu v apartmáne/štúdiu, ktoré v plnom rozsahu znáša nájomca.  

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky